Kết hợp và Sắp xếp Trực Tuyến các Trang PDF

Hợp nhất các trang từ các tài liệu khác nhau, sắp xếp lại các trang nếu cần

Kéo và thả tệp ở bất kỳ đâu trên trang để tải lên
Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 5 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 50 trang hoặc 50 Mb and 3 tasks per hour.

Cần làm việc ngoại tuyến? Thử Sejda phiên bản Desktop