HTML sang PDFBETA

Chuyển đổi trang web hoặc tệp HTML sang tài liệu PDF

Kéo và thả tệp ở bất kỳ đâu trên trang để tải lên
Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 Mb and 3 tasks per hour.

Thêm nhiều URL, một URL trên mỗi dòng.

Làm thế nào để chuyển đổi HTML sang PDF


Below we show how to convert web pages to PDF documents

Step 1: Paste your web page URLs

Multiple web pages can be converted at a time. Paste each URL on a separate line.

Step 2: Save PDF results

Click Convert HTML to PDF and wait until processing completes. Then press Download and save your PDF documents.

Ready to convert web pages to PDF? Let's go!

Convert web page to PDF

Cách thêm liên kết 'Lưu vào PDF' vào trang web của bạn


Let your visitors save web pages as PDF

Copy and paste the HTML code below, then add it to your website:

Copy code Click to try More options in the docs