PDF sang Excel hoặc CSV

Chuyển đổi PDF sang Excel hoặc CSV miễn phí trực tuyến. Trích xuất dữ liệu bảng từ PDF

Drag & drop files here
Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 10 trang hoặc 50 Mb and 3 tasks per hour.

Cần làm việc ngoại tuyến? Thử Sejda phiên bản Desktop