Tách PDF theo dấu trang

Trích xuất chương để tách tài liệu dựa trên dấu trang trong mục lục

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.