Sejda PDF Desktop

Productive PDF software that you'll love to use

Tải xuống miễn phí
Sejda PDF Desktop 5.2.0 for Windows
Available for  Mac Linux
Windows  (64bit  32bit  portable)
By downloading you agree to the
EULA, Terms of use & Privacy Policy

Sejda PDF Desktop miễn phí sử dụng với giới hạn hàng ngày.

Nâng cấp để sử dụng các tính năng PRO và không bị giới hạn.

Free Pro
3 tasks per day Unlimited
Docs up to 50Mb and 200 pages Unlimited
Compress files up to 100Mb Unlimited
Images up to 5Mb Unlimited
Combine up to 30 files and 50 pages Unlimited
Convert files one by one Multiple files in one go

Chúng tôi hỗ trợ bạn đối với công việc liên quan đến tệp PDF

Hợp nhất các tệp thành một PDF

Kết hợp và sắp xếp lại các trang, hợp nhất nhiều tệp PDF một cách trực quan. Ghép và trộn trang lẻ và chẵn từ các tệp rời.

Tách tệp PDF

Chia tài liệu theo trang. Trích xuất tài liệu riêng. Tách theo kích thước, dấu trang hoặc số lần xuất hiện văn bản. Chia hai lần quét trang

Chuyển đổi tập tin PDF sang tệp Office và các định dạng hình ảnh

Chuyển đổi tập tin PDF sang Word, Excel và hình ảnhđi. Chuyển đổi hình ảnh sang tệp PDF

Nén PDF

Giảm kích thước tệp PDF. Tối ưu hóa hình ảnh và các tài nguyên khác

Chỉnh sửa tệp PDF

Thêm, chỉnh sửa hoặc di chuyển chữ trong PDF của bạn. Thay đổi kiểu phông chữ, kích thước và định dạng. Chèn, sắp xếp lại, di chuyển hoặc xóa trang.
Thêm chữ ký, đánh dấu văn bản và hình dạng

Áp dụng các mật khẩu và hạn chế truy cập vào tệp PDF

Thêm bản sao và chỉnh sửa bảo mật trong tệp PDF. Thêm mật khẩu để bảo vệ tệp PDF của bạn khỏi việc truy cập không được chấp thuận

Watermark PDF

Thêm watermark hoặc hình ảnh vào tài liệu PDF

Grayscale PDF

Chuyển đổi văn bản và hình ảnh PDF thành grayscale

Crop PDF

Cắt lề PDF, điều chỉnh khu vực trang hiển thị, thay đổi kích thước trang PDF

Can't find the feature you were looking for? Contact us

Easy to adopt and deploy in the enterprise

 1. Painless pre-activated deployment, with a volume license key
 2. Save costs with volume discounts starting from 2 licenses
 3. Choice of perpetual license or subscription plans
 4. Cloud ready. Works on desktop or in the browser.
 5. Citrix™ and Terminal Services™ compatible
 6. Dedicated support
 7. Volume discounts (up to 60% off)

Find the perfect version for you

Sejda PDF Desktop miễn phí sử dụng với giới hạn hàng ngày. Nâng cấp để sử dụng các tính năng PRO và không bị giới hạn.

Showing pricing for 15 users. Change
Desktop+Web Week Pass
$
7.95
per user
for 7 days access
20% volume discount
One-time payment
 
 1. 7 days access to Sejda Desktop
 2. Free updates
 3. 7 days access to Sejda Web
 4. No access to Sejda API
Desktop+Web Annual
$
63
per user
per year
20% volume discount
Recurring billing
Cancel anytime
 1. A year access to Sejda Desktop
 2. Free updates
 3. A year access to Sejda Web
 4. No access to Sejda API
Desktop Perpetual
$
69.95
per user
Perpetual license
20% volume discount
One-time payment
 
 1. Lifetime access to Sejda Desktop
 2. No updates
 3. No access to Sejda Web
 4. No access to Sejda API
All prices in USD

FAQ

Do you have any questions ?

Cancel Anytime

You may cancel your service at any time. To cancel just click 'Cancel Subscription' from your account page. You can also email hi@sejda.com.

Auto-Renewal Terms

The Desktop Week Pass and Perpetual License are one-time charges, not recurring subscriptions. The Week Pass automatically downgrades to free after 7 days.

Desktop Annual is a recurring subscription and will continue until you cancel.

Subscription auto-renews at the end of each term and you will be charged for the subsequent term.

Does Sejda Desktop process files locally?

Yes, with Sejda Desktop files are processed on your computer, not uploaded to our servers.

How does enterprise deployment work?

See these instructions on how to deploy Sejda Desktop using a volume license key in an enterprise environment.

Subscription vs Perpetual license

A perpetual license allows you to use the software without monthly or annual renewals.

Upgrades are not included with a Perpetual license.

You purchase only the current version (5.x). Upgrades to future versions (6.x) are not included free. When a new version is released you can continue using your older purchased version, without upgrading.

A subscription allows you to use the software for as long as the subscription is active.

Upgrades are included so you can install the latest version and use the newest features. When the subscription ends the software automatically downgrades to the free version.

What is the difference between Sejda Desktop and Sejda Web?

Sejda Web is the online, browser-based service, where files are uploaded and processed on our servers.

Sejda Desktop is an application that you can install on your computer and files are processed locally, on your computer.

More questions? Contact us

Older Versions

Download older versions of Sejda PDF Desktop

I'm seeing "Your license is not valid for this version"

Perpetual licenses are valid only for the purchased software (major) version.

Solution: Download an older version

Example: At the time of purchase the latest version is 3.2.1 Your license is valid for all 3.x releases. You get free updates to all 3.x releases. Your license is not valid for the next release: 4.x.

How do I know which version I purchased?

Your account page displays your license keys, the software version they are valid for, and a download link.