Vattenmärk PDF online

Lägg till bild eller text vattenmärke till PDF dokument

Ladda upp PDF-filer

Filerna förblir privata. De raderas automatiskt efter to timmar.
Gratis service för dokument upp till 200 sidor eller 50 MB and 3 tasks per hour.

Hur du vattenmärket dina PDF sidor online gratis


Below we show how to add text watermark to PDF documents online, for free. Works on all desktop platforms including Mac.

Step 1: Select your PDF document

Ladda upp dina filer

Filerna laddas upp säkert via en krypterad uppkoppling. Filerna är säkra. Efter arbetet är dem permeant raderade.

Vill du inte ladda upp dina filer och jobba med dem offline?
Try Sejda Desktop. Samma funktioner som online tjänsten och filerna lämnar aldrig din dator.

Klicka på 'Ladda upp' och välj filerna från din dator.

Dra och släppa filerna till sidan fungerar också.

Dropbox eller Google Drive filer

Du kan välja PDF filer från Dropbox eller Google Driv också.

Expandera 'Ladda upp' fliken och välj dina filer.

Step 2: Add Text Watermark

Click the 'Add Text' button at the top of the PDF page. You should see a text watermark being added.

Click on it to edit the text. Type 'Draft' or 'Classified' to try it out.

Step 3: Change text size, rotation and location on page

Click and drag the text watermark to change the location on the PDF page
Drag the rotation handle to rotate the text watermark.

Click and drag the resize handles found on the sides to change font size.

Step 4: Change text color, transparency and font family

Click on the text watermark to reveal its associated menu.

One can change the transparency of the watermark, making the text more or less opaque.
Watermark text color can also be configured, together with the font used for the text.

Ready to add text watermark to your PDF file? Let's go!

Add Text Watermark to PDF online free

We describe below how to add image as watermark to PDF documents online, for free.

Step 2: Add Image Watermark

Click the 'Add Image' button and select the image file to use as PDF watermark. Most popular image formats are all supported: JPG, JPEG, GIF, PNG, SVG.

Step 3: Rotate, resize or change position on page

Click and drag the image watermark to change the position on the PDF page.
Drag the rotation handle to rotate the text watermark.
Drag the resize handles found on the image sides to resize the image.

Step 4: Change transparency

Click on the image watermark to reveal the associated menu.
From the associated menu change the opacity of the watermark.

Ready to add image watermark to your PDF file? Let's go!

Add Image Watermark to PDF online free