Edit PDF Metadata

Change PDF Author, Title, Keywords, Subject and other metadata fields

Ladda upp PDF-filer

Filerna förblir privata. De raderas automatiskt efter to timmar.
Gratis service för dokument upp till 200 sidor eller 50 MB and 3 tasks per hour.

How to Edit PDF Metadata

Below we show how change PDF metadata fields on a PDF online (on Windows, Linux or Mac).

 1. Ladda upp dina filer

  Filerna laddas upp säkert via en krypterad uppkoppling. Filerna är säkra. Efter arbetet är dem permeant raderade.

  Klicka på 'Ladda upp' och välj filerna från din dator.

  Dra och släppa filerna till sidan fungerar också.

  Dropbox eller Google Drive filer

  Du kan välja PDF filer från Dropbox eller Google Driv också.

  Expandera 'Ladda upp' fliken och välj dina filer.

 2. Edit PDF metadata fields

  Existing document metadata is displayed when opening a file.

  Easily update any field, such as PDF document Title, Author or Creator. Add keywords to PDF documents for easier search & find on Windows, Mac and Linux.

 3. Spara uppdaterade PDF

  Click 'Update PDF Metadata' to save your document, then 'Download'.

  Du är klar! Det var enkelt.

Ready to edit metadata on your PDFs?

Change PDF Metadata