.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Edytor PDF onlineBETA

Edycja plików PDF online za darmo.

Dodaj tekst, obrazy, podpisy, kształty, zaznaczaj tekst i więcej.

Przeciągnij i upuść pliki w dowolnym miejscu na stronie, aby przesłać
Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 5 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 200 stron lub 50 Mb.

Wolisz pracować w trybie offline? Spróbuj Pulpit Sejda

How To Edit PDF Files Online For Free


How To Sign PDF Online, Add Hand Written Signature To PDF

Step 1: Upload your files

Files are uploaded over an encrypted connection. They stay safe and private. Once edited, they are deleted.

Click Upload PDF files and select files from your local computer.

Dragging and dropping files to the page also works.

Tip: Dropbox or Google Drive files

You can pick PDF files from Dropbox or Google Drive too.

Expand the Upload PDF files dropdown and select your files.

Step 2: Create a hand written signature

Click Sign and then Add Signature to create a new signature.

Type your name. Click Add. Pick the hand writing style you like best.

Drag the signature with your pointer to the correct place in the PDF document.

You can resize the signature to match the surrounding text or form field by dragging on it's corners.

Ready to add signature to your PDF file online? Let's go!

Sign PDF File Online

Over to You!

Do you have additional tips? We would love to hear them in the comments section.


Share this article