แก้ PDF ออนไลน์BETA

แก้ไขไฟล์ PDF ฟรี. กรอกและเซ็น PDF

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

วิธีแก้ไข PDF ออนไลน์ฟรี

แก้ไขและเซ็นไฟล์ PDF ออนไลน์ฟรี. กรอกแบบฟอร์ม PDF ออนไลน์. เปลี่ยนข้อความ PDF เพิ่มข้อความไปที่ PDF. แก้ไขข้อความใน PDF. เพิ่มรูปไปที่ PDF สร้างลิงค์ใน PDF. แก้ไขลิงค์เชื่อมโยงหลายมิติ. เขียนคำอธิบายใน PDF

 1. อัพโหลดไฟล์ของคุณ

  ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

  หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
  Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย. ใช้ฟอนท์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องทั้งหมด.

  กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

  Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

  คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

  ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

 2. เพิ่มข้อความไปที่ PDF. พิมพ์ลงบน PDF

  มั่นใจว่ากำลังเลือกเครื่องมือ 'Text' อยู่. คลิ๊กที่ใดก็ได้บน PDF เพื่อเพิ่มข้อความ.

 3. เปลี่ยนข้อความ PDF

  เลือกเครื่องมือ 'ข้อความ' บนแถบเครื่องมือด้านบน. คลิ๊กที่ข้อความได้ก็ได้เพื่อเริ่มการแก้ไข. ทำให้ข้อความหนาหรือเอียง เปลี่ยนขนาดฟอนท์และสีข้อความ.

 4. เพิ่มรูปไปที่ PDF

  กดที่เมนู 'รูป' และเลือก 'รูปใหม่'. เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์และเพิ่มลงไปในหน้า PDF. คุณสามารถใช้เม้าส์ลากเพื่อปรับขนาดรูปได้.

 5. กรอกฟอร์มใน PDF

  กดช่องฟอร์มใดก็ได้ใน PDF และเริ่มพิมพ์. ฟอร์มที่ไม่มีช่องใส่ เลือกเครื่องมี 'ข้อความ' เพื่มเริ่มพิมพ์ข้อความ.

 6. เพิ่มลิงค์ไปที่ PDF และเริ่มแก้ไขลิงค์เชื่อมโยงหลายมิติที่มีอยู่แล้ว

  เพิ่มลิ้งค์ใหม่ให้เว็บ หรือหน้าในชิ้นงาน. แก้ไขไฮเปอร์ลิ้งในไฟล์ PDF ง่ายๆ.

 7. ลบคำผิดใน PDF

  ปิดบังบางส่วนของหน้า PDF ด้วยกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวเพื่อไม่ให้เห็นข้อมูล.

 8. เพิ่มรูปทรง

  คลิ๊กที่เครื่องมือ 'รูปร่าง' เพื่อเพิ่มรูปสี่เหลี่ยมหรือวงรีไปบนหน้า PDF. เปลี่ยนสีขอบหรือเติมสีพื้นหลัง.

 9. ค้นหาและแทนที่ใน PDF

  หาและแทนที่คำที่พบบ่อยๆในไฟล์ PDF ง่ายๆ.

 10. เพิ่มช่องแบบฟอร์มไปใน PDF

  คลิ๊กบน 'ฟอร์ม' ที่เมนูด้านบนแล้วเลือกรูปแบบของฟอร์มที่คุณต้องการเพิ่ม: ข้อความ ข้อความหลายบรรทัด กล่องเลือก กล่องกาเครื่องหมาย ตัวเลือกวิทยุ.

  กดรูปแบบฟอร์มที่ต้องการและวางลงบนหน้า. ใส่ชื่อใหม่ให้ช่อง และหากต้องการ ใส่ค่าเริ่มต้น.

 11. ใส่ข้อความอธิบายหน้า PDF

  ใช้ตัวใส่ข้อความอธิบาย PDF เพื่อตัดข้อความหรือเน้นข้อความบนหน้า PDF. คลิ๊กที่ 'อธิบาย' และเลือกรูปแบบและข้อความบนหน้าที่ต้องการ.

 12. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  คลิ๊กที่ปุ่ม 'ใช้การเปลี่ยนแปลง' เพิ่มใช้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและ 'ดาวน์โหลด' PDF ที่แก้ไขแล้ว.

พร้อมที่แก้ไข PDF ออนไลน์หรือไม่

แก้ไข PDF

วิธีเซ็น PDF

ข้างล่างเราแสดงให้เห็นถึงวิธีเพิ่มลายเซ็นลงไปในเอกสาร PDF

 1. เลือกชิ้นงาน PDF ของคุณ

  คลิ๊ก 'อัพโหลด' เพื่อเลือกไฟล์.

 2. สร้างลายเซ็น

  คลิ๊ก 'เซ็น' แล้วเลือก 'เพิ่มลายเซ็น' เพื่อสร้างลายเซ็นใหม่.

  มี 3 วิธีในการสร้างลายเซ็น:

  1. พิมพ์ชื่อลงไป
  2. วาดลายเส้นด้วยเม้าส์หรือเม้าส์ปากกา
  3. อัพโหลดรูปที่มีลายเซ็น

  พิมพ์ลายเซ็น

  พิมพ์ชื่อและเลือกรูปแบบที่ชอบมากที่สุด. คุณสามารถเลือกจากรูปแบบลายมือได้มากกว่า 10 รูปแบบ.

  วาดลายเซ็นตัวเอง

  ใช้เม้าส์ เม้าส์ปากกา หรือเครื่องมือชี้อื่นๆเพื่อวาดลงบนจอ.

 3. เพิ่มลายเซ็นไปยังหน้า PDF

  ขยายเมนูเลือกเซ็นและเลือกลายเซ็นของคุณ. เลื่อนหน้าและคลิ๊กตำแหน่งที่คุณต้องการวางลายเซ็น.

  You can resize the signature by dragging on its corners.

พร้อมที่จะเซ็น PDF ออนไลน์หรือยัง

เซ็น PDF

พิมพ์บน PDF อย่างไร

 1. เลือกชิ้นงาน PDF ของคุณ

  คลิ๊ก 'อัพโหลด' เพื่อเลือกไฟล์.

 2. พิมพ์ข้อความลงไปบน PDF

  มั่นใจว่ากำลังเลือกเครื่องมือ 'Text' อยู่. คลิ๊กที่ใดก็ได้บน PDF เพื่อเพิ่มข้อความ.

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  คลิ๊กที่ปุ่ม 'ใช้การเปลี่ยนแปลง' เพิ่มใช้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและ 'ดาวน์โหลด' PDF ที่แก้ไขแล้ว.

พร้อมที่จะพิมพ์บน PDF ของคุณหรือยัง

พิมพ์บน PDF ของคุณ

แก้ไฟล์ PDF บน Mac อย่างไร

 1. แก้ไขบนบราวเซอร์กับตัวแก้ไข PDF ออนไลน์ของเรา

  เปิดตัวแก้ไข PDF ออนไลน์ด้วยซาฟารีหรือบราวเซอร์อื่นที่คุณต้องกัน.

 2. แก้ไขด้วยแอปออฟไลน์ Mac PDF ของเรา

  ดาวน์โหลดและลง Sejda Desktop บน Mac และแก้ไข PDF ออฟไลน์.
  Sejda Desktop

พร้อมที่จะแก้ไข PDF บน Mac หรือไม่

แก้ไข PDF บน Mac
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.