ปรับขนาด PDF

เพิ่มขอบหน้าและเปลี่ยนขนาดหน้า PDF

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

วิธีเพิ่มขอบที่เอกสาร PDF


Below we show how to add whitespace padding to PDF documents online.

อัพโหลดไฟล์ของคุณ

ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

Step 2: Margin size

Type a value for the page size, in inch. Use the up/down arrows to change.

The page preview will update, showing the margin added to the PDF pages.

Tip: Apply to all pages in the document or just a few

You can specify only few pages that need the margin. Click on the page thumbnails to select them.

Ready to add margins to your PDF pages? Let's go!

Add PDF Margins online

Below we show how to resize PDF pages online.

Step 3: Resize PDF pages

Choose from one of the standard paper sizes (A3, A4, etc) or input a custom page size.

Tip: All pages or just a few

By default all pages of the document will be resized. Want to resize only few pages? Select specific pages by clicking on them.

Ready to resize your PDF pages?

Resize PDF Pages online