Zamiennik i Mix Parzystych i Nieparzystych Stron PDF

Mieszane strony z 2 dokumentów, zmienne między nimi

Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 2 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 200 stron lub 50 MB and 3 tasks per hour.

Jak Połączyć Parzyste i Nieparzyste strony PDF Online


Below we show how to combine an even pages file and an odd pages file into one PDF, achieving proper order.

Wyślij swoje pliki

Pliki są bezpiecznie przesyłąne przez zaszyfrowane połączenie. Pliki pozostają bezpieczne. Po przetwarzaniu, są permanentnie usuwane.

Wolisz nie wysyłać plików i pracować z nimi offline?
Try Sejda Desktop. Te same funkcje jak usługa online, ale pliki nigdy nie opuszczają komputera.

Kliknij 'Wyślij' i wybierz pliki z lokalnego komputera.

Przeciąganie i upuszczanie plików też działa.

Pliki Dropbox lub Google Drive

Mozesz także wybrać pliki PDF z Dropbox lub Google Drive.

Rozszerz menu 'Wyślij' i wybierz swoje pliki.

Step 2: Ordering pages

Most common scenario is having two sets of files, even pages PDF and odd pages PDF, from an auto feed scanner. To combine them, just click the Alternate & Mix button.

In case the files were not uploaded in the right order, drag and drop to switch them. The odd pages PDF file is should be on the left and even pages PDF file on the right.

Tip: Collate reversed even pages

If the even pages were scanned in reversed order (10, 8, 6, 4, 2, etc) you should select the "Pick pages in: Reverse Order" option. The result will have the pages in proper order: 1, 2, 3, 4, etc.

Tip: Alternating using different step

By default 1 page is picked from each document, when alternating. Need to alternate using a different step?

For example: pages from left.pdf should be inserted between every 3 pages from right.pdf. In this case, change the "Switch document after reading" value to 3 for the right file.

Ready to alternate your files? Let's go!

Alternate Even and Odd PDF Pages Online