Sejda pomaga przy zadaniach z PDF Prostsza, bardziej przyjemna i wydajna platforma PDF

Pleasant software that you'll love

Screenshot of Sejda Visually Combine and Reorder

Scal strony z różnych dokumentów, uporządkuj strony w razie potrzeby

Połącz i Porządkuji Strony PDF

Podziel PDF na strony

Podziel konkretne zakresy stron lub wyodrębnij każdą stronę w osobnym dokumencie

Screenshot of Sejda Split PDF by pages

Works on all desktop platforms

Online service works on all desktop platforms: Windows, Mac and Linux with the use of a modern browser.

Tablets and phones partial support with Google's Chrome browser.

Sejda Desktop is available for Windows, Mac and Linux.

Easy to use online service

Use from your browser, without installing any extra software.

Our servers process the PDF files for you.

Files are always uploaded over a secure connection. Remain private. Deleted after the task is complete.

Desktop alternative available

Working with business documents that you are not allowed to upload?

Use Sejda Desktop and process the PDF files on your computer.

Peace of mind privacy, for your business needs.

Learn more