Podziel strony PDF na środku

Podziel skan układu stron na dwa, A3 na podwójne A4 lub A4 na podwójne A5

Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 2 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 100 stron lub 50 MB and 3 tasks per hour.

Jak Rozdzielić Strony PDF Skanowanych Książek


Below we show how to split PDF pages with double page layout in two, down the middle. Splitting one A3 into two A4 pages is a great example.

Wyślij swoje pliki

Pliki są bezpiecznie przesyłąne przez zaszyfrowane połączenie. Pliki pozostają bezpieczne. Po przetwarzaniu, są permanentnie usuwane.

Wolisz nie wysyłać plików i pracować z nimi offline?
Try Sejda Desktop. Te same funkcje jak usługa online, ale pliki nigdy nie opuszczają komputera.

Kliknij 'Wyślij' i wybierz pliki z lokalnego komputera.

Przeciąganie i upuszczanie plików też działa.

Pliki Dropbox lub Google Drive

Mozesz także wybrać pliki PDF z Dropbox lub Google Drive.

Rozszerz menu 'Wyślij' i wybierz swoje pliki.

Step 2: Split double page layout scans

Whether it's A4 to double A5s or A3 into two A4s, whether it's landscape or portrait oriented, you don't have to configure anything. The program will auto-configure itself and detect the best way to split.

Just click the Split button to get your result PDF.

Example: You scanned a book by flipping each page and laying it face down on the scanner.

Tip: Reordering pages when document was scanned as a booklet

Sometimes it's easier to scan a document as a booklet, removing the middle ligature and feeding all pages into a scanner at once.

The page ordering in the scanned PDF is not the natural one. To split the document and then reorder the page back to their natural order there's a handy option you can select: Repaginate from booklet scan

Example: You scanned a book by taking out the middle ligature clips and feeding the double pages into a scanner. In the scanned PDF, the pages are in the following order:
12, 1, 2, 11, 10, 3, 4, 9 and so forth, for a 12 pages document.

Different ordering from your scanner? Contact us with details and we'll try to add support for it.

Ready to split your scanned book? Let's go!

Split PDF Pages of Scanned Book