รวบไฟล์ PDF ออนไลน์

รวมไฟล์ PDF และรูปหลายไฟล์ให้เป็นหนึ่ง

ลากและวางไฟล์ที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่ออัพโหลด
อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 Mb and 3 tasks per hour.

ต้องการทำงานออฟไลน์ ลองใช้ Sejda Desktop

วิธีรวบไฟล์ PDF

รวบไฟล์ PDF อย่างไร


ข้างล่างเราแสดงถึงวิธีรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เข้าเป็นไฟล์เดียว.

 1. อัพโหลดไฟล์ของคุณ

  ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

  หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
  Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

  กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

  Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

  คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

  ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

 2. จัดเรียงไฟล์ใหม่

  ลากไฟล์เพื่อจัดลำดับไฟล์ใหม่. ใช้ปุ่มจัดเรียงเพื่อเรียงไฟล์ดาบลำดับชื่อ 'A-Z' หรือ 'Z-A'

 3. พิมพ์สองหน้า

  ไฟล์ที่มีจำนวนหน้าเลขคู่พิมพ์สองหน้าของไฟล์ PDF ที่รวบแล้ว.

  เพื่อพิมพ์สองหน้าให้ดี สามารถใส่แผ่นเปล่าได้ที่ท้ายไฟล์ที่มีหน้าจำนวนคู่.

  เลือกตัวเลือก 'พิมพ์สองหน้า'.

 4. สร้างบุ๊กมาร์กหรือเค้าโครง

  คุณสามารถปรับแต่งว่าไฟล์ PDF ของคุณจะรวบแบบเค้าโครงใดได้. มีให้เลือก 4 สถานการณ์:

  1. 1. ลบทิ้งทั้งหมด
  2. 2. เก็บไว้ทั้งหมด
  3. 3. ทิ้งที่มีอยู่แล้วและสร้างบุ๊กมาร์กต่อไฟล์ใหม่
  4. 4. สร้างบุ๊กมาร์กต่อไฟล์และเก็บตัวที่มีอยู่แล้วไว้ด้วยชื่อ
 5. วิธีเพิ่มชื่อไฟล์ที่ท้ายกระดาษ

  คุณต้องการให้ทุกหน้าใน PDF รวบมีชื่อไฟล์ต้นฉบับที่ท้ายกระดาษ.

  เลือก 'ตัวเลือกเพิ่มเติ่ม' แล้วเลือก 'เพิ่ม (ชื่อไฟล์) ไปที่ท้ายกระดาษ'.

 6. สร้างสารบัญ

  คุณต้องการให้หน้าแรกเป็นสารบัญที่มีลิงค์กดนำไปหน้าเริ่มของไฟล์รวบแต่ละไฟล์ได้.

  คุณสามารถเลือกได้ระหว่างการใช้ชื่อไฟล์หรือหัวข้อเอกสารในสารบัญ.

  เลือก 'ตัวเลือกเพิ่มเติม' แล้วเลือก 'จัดตามชื่อไฟล์' หรือ 'จัดตามหัวข้ออเอกสาร' ในตัวเลือกช่อง 'สารบัญ'.

 7. ฟอร์แมตช่องฟอร์ม

  ไฟล์ PDF ของคุณมีช่องฟอร์ม. คุณต้องการที่จะฟอร์มแมตทั้งหมดเพื่อให้ค่ายังเท่าเดิมแต่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว.

  เลือก 'ตัวเลือกเพิ่มเติม' แล้วเลือก 'ฟอร์แมต' ในช่องตัวเลือก 'ช่องฟอร์ม'.

  หากไฟล์อื่นที่คุณรวมมีฟอร์ม PDF ด้วย คุณอาจต้องการรวบช่องฟอร์มหรือทิ้งช่องทั้งหมด. สามารถใช้ได้ทั้งสองตัวเลือก รวมถึงการรวบที่คงช่องไว้โดยการตั้งชื่อใหม่.

 8. จัดลำดับหรือสลับหน้า

  ต้องการที่จัดลำดับหน้าไฟล์รวบใหม่หรือใหม่ Have a look at Visually combine and reorder PDF

  ต้องการผสมหน้าที่สลับระหว่างสองไฟล์หรือไม่ See Alternate & Mix PDF

 9. ดาวน์โหลดผลลัพธ์

  กด 'ดาวน์โหลด' เพื่อบันทึกไฟล์ PDF รวบใส่คอมพิวเตอร์ของคุณ.

  บันทึกไปที่ dropbox

  คุณสามารถบันทึกไฟล์รวบไปที่ dropbox ได้. เลือก 'บันทึกไปที่ Dropbox' ใต้ปุ่ม 'ดาวน์โหลด'

 10. ตัวเลือกง่ายๆอื่น: สแกนและรวบไปยัง PDF โดยอีเมลล์#

  วิธีที่ง่ายสุดในการเตรียมไฟล์เอกสารหลายไฟล์สำหรับแบบสมัครออนไลน์. รวบเอกสารทั้งหมดไปเป็น PDF เดียว ย่อขนาดไฟล์ให้เล็กลง.


  1. สแกนเอกสารด้วยกล้องมือถือ.
  2. แนบไปที่อีเมลล์ส่งถึง merge@sejda.com.
  3. ได้รับอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติพร้อมไฟล์ PDF รวบภายในไม่กี่วินาที.

  ไฟล์รูป สแกน และ PDF รับเป็นไฟล์แนบได้. ไฟล์ของคุณจะเป็นส่วนตัวและถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจบกระบวนการ. เราย่อขนาดไฟล์รูปเพื่อให้ PDF รวบของคุณมีขนาดเล็กและอัพโหลดออนไลน์ได้.

  วิธีสแกน PDF ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ

  1. สแกนเอกสารด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ
  2. อีเมลล์ไฟล์ไปที่ merge@sejda.com
  3. ได้รับไฟล์ PDF ที่รวบและย่อเรียบร้อยแล้วกลับมา

  The merge by email service is limited to 5 emails per hour (limit applies to all users).

พร้อมที่จะรวมไฟล์ PDF หรือยัง

รวบไฟล์ PDF ออนไลน์